Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Zdrowy sen według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej » 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

SEN W  GODZINACH: 17:00-19:00

BĘDZIE TEŻ O  SEKSIE, O  NASZYM DNA I  O SZKODLIWYM ŚWIETLE LAMP LED-OWYCH I  ENERGOOSZCZĘDNYCH. Godziny 17:00-19:00, to okres maksimum Energii Qi w  meridianie i  w systemie energetycznym Nerek.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 14-IMG_2733_MEM.jpg

W tym okresie doby na sen dzienny jest już za późno, a  na sen nocny trochę za wcześnie.

Wyjątkiem jest okres zimowy, kiedy możemy i  powinniśmy kłaść się spać wraz z  nastaniem ciemności.

Jeżeli w  godzinach 17:00-19:00 pojawi się senność, a  mamy jeszcze do wykonania jakieś ważne czynności, to możemy się krótko zdrzemnąć przed ich wykonaniem.

Jeżeli senność jest duża, to możemy już zapaść w  głęboki sen nocny i  wstać dopiero rano, na przykład wcześnie rano.

Jest też dobra wiadomość: maksimum Qi meridianie Nerek oznacza największe wartości wyrazu przedurodzeniowych sił witalnych człowieka.

Czyli tych sił, które dostaliśmy w  postaci przedurodzeniowej Esencji Jing Energii Qi w  momencie naszego poczęcia, czy później w  czasie porodu.

Otrzymaliśmy te siły od naszych rodziców i  dalszych przodków, od Wszechświata, od Boga itp.

W związku z  tym jest to też dobry moment na przekazanie tych Wartości, zawartych w  naszym szeroko rozumianym DNA, naszemu potomstwu.

Dlatego uprawianie miłości w  chińskich poradnikach zalecane jest najczęściej w  godzinach 19:00 - 21:00, ewentualnie w  godzinach 21:00 - 23:00.

Ja byłbym za godzinami 19:00 - 21:00 lub w  ich pobliżu ponieważ:

1) Jest to moment tuż po maksimum Qi w  meridianie i  w systemie energetycznym Nerek

2) Jest to moment maksimum Qi w  meridianie Mistrza-Serca, nazywanego też na Zachodzie meridianem Osierdzia, który tak naprawdę reprezentuje i  zawiera kilka ważnych rzeczy:
a) siłę Serca
b) siłę Ognia
c) mówi się też czasami, że w  tym meridianie jest największa moc Qi

3) Zgodnie z  zaleceniami starożytnych chińskich lekarzy i  taoistów o  tej porze lub dwie godziny później, powinniśmy w  lecie chodzić spać

Dlatego godziny 19:00 - 21:00 są ciekawym i  unikalnym połączeniem siły Ognia, tak potrzebnego dla seksu, siły Serca, bez którego prawdziwej miłości trudno sobie wyobrazić, i  dużego nagromadzenia naszych sił przedurodzeniowych, które możemy przekazać potomstwu.

Tak więc zarówno dla tak zwanej sprawności seksualnej, jak i  dla zdrowia przyszłego potomstwa okres ten w  lecie wydaje się najlepszy.

A potem oczywiście dobrze, zdrowo i  miło jest usnąć i  spać do rana.

W zimie zaś, ponieważ wcześniej powinniśmy chodzić spać, dla seksu i  rozmnażania się pozostają nam tytułowe godziny 17:00-19:00.

Wiem, że brzmi to okrutnie, bo gdzie czas na wieczorne oglądanie telewizji i  Internetu?

Gdzie czas na wieczorną lekturę książek i  prasy przy sztucznym, a  nie daj Boże jarzeniowym, czy LED-owym bardzo szkodliwym oświetleniu?

Będę tu może dla niektórych (i dla siebie) brutalny, ale jeżeli chcemy być zdrowi, to nie używajmy tych elektronicznych i  emitujących szkodliwe promieniowania urządzeń, szczególnie przed snem i  zaraz po wstaniu.

Jeżeli musimy, to używajmy w  naszych domach i  w pracy tylko tradycyjnych żarowych źródeł światła, czyli najlepiej starych poczciwych żarówek Edisona.

Oszczędność w  zużyciu energii elektrycznej jest pozorna, bo społeczeństwa za tę minimalną oszczędność zapłacą ogromnymi stratami na zdrowiu.

W krajach cywilizowanych, takich jak Hiszpania, Anglii, Kanada i  Stany Zjednoczone były już wykonane wstępne badania naukowe, wykazujące szkodliwość lamp LED-owych, i  na ich podstawie Urząd Zdrowia Publicznego Anglii uznał te lampy w  oświetleniu ulicznym za niewskazane. [3], [4], [5].

A przecież jeżeli są szkodliwe w  oświetleniu ulicznym, to w  naszych domach i  sypialniach szkodzą jeszcze bardziej.

Powodują problemy neurologiczne, bezsenność, a  w konsekwencji problemy okulistyczne i  inne, a  nawet raka piersi i  prostaty [3], [4], [5].

Unia Europejska zabroniła użycia lamp żarowych, między innymi naszych poczciwych starych i  nieszkodliwych żarówek Edisona, bo nie dba o  zdrowie swoich obywateli, ale nadal można je kupić, jako oświetlenie techniczne.

Występują one w  handlu na przykład jako żarówki do lamp warsztatowych lub do sygnalizacji świetlnej.

Bardzo polecam ich zakup i  zainstalowanie w  domach i  w pracy!!!

Przy okazji, dla ścisłości naszych rozważań, omówię tu sprawę związków Esencji Jing i  DNA.

Otóż byli autorowie, którzy utożsamiali te dwie substancje.

Inni protestowali i  podnosili, że nie można ich utożsamiać, gdyż pochodzą z  dwóch zupełnie różnych systemów myślenia, a  mianowicie ze starożytnego taoizmu przyrody i  TCM oraz z  nauki zachodniej.

Ja jednak, po dokładnym przemyśleniu sprawy, przychylałbym się do pierwszego podejścia, szczególnie po ostatnich odkryciach nauki zachodniej, która mówi między innymi, że:

1) dzięki odkryciom dr  Fritza Alberta Poppa [1] uznano w  końcu, iż biofotony i  przenoszone przez nie Światło są świetlnym i  energetycznym wyrazem jakości dziedzictwa naszego i  naszych przodków

2) dzięki odkryciom epigenetyki [2] wiemy, że nasze DNA jest modyfikowane nie tylko na skutek przypadkowych zmian, czyli mutacji, ale też w  wyniku określonych przeżyć w  czasie naszego życia, a  na dodatek efekty tych ostatnich modyfikacji mogą być dziedziczone

Wikipedia mówi nawet:

"Epigenetyka – nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w  sekwencji nukleotydów w  DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i  podlegać dziedziczeniu...." [2]

A więc nasze szeroko rozumiane DNA jest czymś bardziej subtelnym, niż nas uczono w  szkole.

Tak naprawdę według mnie jest ono wyrazem całej naszej osoby, a  więc:

1) fizyczności i  biologii, tak jak to rozumiała nauka do tej pory

2) naszej energetyki przedurodzeniowej, ale też pourodzeniowej (epigenetyka)

3) a  nawet duchowości, dziedziczonej i  nabytej, w  wypadku człowieka

Według zaś starożytnych mistrzów chińskich zapłodnienie, a  więc i  całe nasze życie, to kreatywne spotkanie Ducha Shen Esencją Jing.

A śmierć to ich rozstanie.

Choroba zaś, to zaburzenia w  ich połączeniu.

Jest to temat obszerny i  omówię go w  innym miejscu, ale analogie między pojęciami DNA i  Esencji Jing, zaskarbionej w  Nerkach, na głębokim poziomie są uderzające.

I popatrzcie: ten tekst miał być tylko krótką wzmianką o  śnie i  jawie w  godzinach maksimum Qi w  systemie energetycznym Nerek, a  do czego doszliśmy…

Ale tak to jest, gdyż w  Kosmosie i  w naszym ciele wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane.

To, co nosimy w  naszych Nerkach, czy też w  punkcie Ming Men (w Bramie Życia) między nimi, czyli Esencja Qi przedurodzeniowe i  pourodzeniowe, jest niezwykle cenne i  razem z  Duchem Shen, mieszkającym w  naszym Sercu, jest kwintesencją naszego życia.

Dla starożytnych Chińczyków takie rozważania, a  jeszcze bardziej pielęgnowanie Ducha i  ciała, widzianych jako spójna całość, było bardzo ważne.

Jeżeli chcemy być zdrowi, to na życie musimy patrzeć zarazem SZEROKO, jak i  praktycznie, czyli stosować te starożytne chińskie mądrości w  naszym codziennym życiu.

Najważniejszym wątkiem dla starożytnych Chińczyków było, i  mam nadzieję, ze dla nas też będzie, ciągłe pielęgnowanie unikalnego połączenia Esencji Jing i  Ducha Shen, jako wyrazu nie tylko życia naszego, ale też życia całego Naszego Rodu, Ludzkości, Przyrody.

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 13 III 2016 - 27 IV 2023

Niniejszy tekst z  linkami:
tradycyjnamedycynachinska.pl/zdrowy_sen/14_sen_w_godzinach_17-19/index,pl.html

Literatura:
1) Wikipedia, Wolna Encyklopedia
Fritz-Albert Popp
en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp
2) Wikipedia, Wolna Encyklopedia
Epigenetyka
pl.wikipedia.org/wiki/Epigenetyka
3) Maham Abedi - Global News, Posted April 4, 2018 1:50 pm, Updated April 4, 2018 3:32 pm
LED street lights can damage eyes and cause sleep problems, health officials warn
globalnews.ca/news/4122605/led-street-lights-eyesight-health-effects/
4) Henry Bodkin,26 April 2018 • 2:14pm
New LED streetlights may double cancer risk, new research warns
www.telegraph.co.uk/science/2018/04/26/new-led-streetlights-may-double-cancer-risk-new-research-warns/
5) Highways, 03/04/2018
Public Health England issues LED street lighting warning
www.highwaysmagazine.co.uk/Public-Health-England-issues-LED-street-lighting-warning/3981

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 14) Sen w godzinach 17:00-19:00 google+.png