Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Praktyczne rady zdrowotne » Praktyczne rady zdrowotne dla osób poszukujących » Czego należy unikać - wersja dla osób poszukujących » Właściwy seks jako źródło zdrowia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
ZAPRASZAMY NOWE OSOBY, nabór trwa!!! NOWA EDYCJA szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XII 2021- VI 2022 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Właściwy seks (正确的性爱 Zhèngquè dì xìng'ài) jako źródło zdrowia

Jak możesz zmienić styl życia, aby uniknąć chorób? W  chińskiej medycynie jednym z  czynników osłabiających Esencję Jing, a  w konsekwencji siły życiowe organizmu jest nadmierne uprawianie seksu. Z  drugiej strony seks jest rozumiany, jako siła życiowa, pozwalająca na rozmnażanie się, rozwój, kontynuowanie życia i  uzyskanie wielkiej przyjemności a  obecność odpowiedniej ilości Esencji Jing jest tej funkcji warunkiem koniecznym.

Znak Najwyższego Szczytu w prawym górnym rogu ramki, czyli tak zwany znak Yin/Yang, omówię w dalszej części tego tekstu.
Znak Najwyższego Szczytu w prawym górnym rogu ramki,
czyli tak zwany znak Yin/Yang, omówię w dalszej części tego tekstu.

W przypadku mężczyzn nadmierny seks (性别 Xìngbié) oznacza zbyt częste wytryski, samo erotyczne zbliżenie z  kobietą nie jest szkodliwe, może być nawet bardzo korzystne. W  czasie wytrysku mężczyzna "traci", czy raczej przekazuje kobiecie i  w konsekwencji przyszłemu, mającemu powstać dziecku, esencję własnej witalności, czyli Jing. Esencja ta, z  której głównie składa się sperma, oddziałuje pozytywnie zarówno na ciało kobiety, jak też jest warunkiem koniecznym powstania nowego życia.

Właściwa, nienadmierna ilość wytrysków na przykład w  czasie miesiąca/tygodnia/dnia czy nocy zależy od sił danej osoby, a  te zależą od wieku, stylu życia, odżywiania i  pierwotnej konstytucji odziedziczonej po rodzicach, a  wyrażającej się siłą Jing. Osoby młode, zdrowe i  żyjące we właściwych warunkach mogą sobie pozwolić na bardziej intensywne życie seksualne niż osoby starsze, chore i  wyczerpane.

U kobiet "nadmierny seks", czyli nadwyrężenie sił prokreacyjnych najcześciej występuje w  wypadku zbyt częstych zajść w  ciążę, częstych porodów i  karmienia piersią. Kobieta po porodzie powinna odczekać dwa, a  najlepiej trzy lata przed następnym zajściem w  ciażę. Ciąża jest intensywnym procesem rozwoju płodu i  dlatego wymaga od organizmu matki dużej produkcji i  zużycia Jing.

Szczególnie tuż po porodzie młoda mama powinna otrzymać odpowiednie do jej stanu zdrowia wsparcie nie tylko psychiczne, ale też posiłki i  zioła, które uzupełnią porodowe utraty Substancji Podstawowych. W  czasie karmienia piersią kobieta też powinna zwracać uwagę na właściwe odżywianie, sen i  zdrowy styl życia.

W starożytnych Chinach opracowano tantryczne, taoistyczne techniki seksualne, pozwalające zarówno kobietom, jak i  mężczyznom na uzyskiwanie energii zdrowia z  uprawiania seksu. W  takim przypadku nawet częste uprawianie seksu nie można uznać za szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Obydwie płci przy stosowaniu takich metod wzajemnie wspomagają swoją energetykę i  nie ma szkód zdrowotnych.

Ogólnie można powiedzieć, że metody takiego zdrowotnego seksu taoistycznego oparte są na zasadzie Yin Yang oraz na wzajemnym wspomaganiu się i  współtworzeniu się tych dwóch sił kosmicznych w  ramach naszych organizmów. Kobieta, jako będąca bardziej Yin, daje mężczyźnie ten pierwiastek wraz z  esencją Yang. Mężczyzna zaś, jako będący bardziej Yang, przekazuje swoje Yang, wraz z  esencją Yin. Czyli każda ze stron otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje i  czego nie ma w  nadmiarze.

Kobieta, która zgodnie z  przesłaniem znaku Najwyższego Szczytu (tak zwany znak Yin/Yang) odpowiada na tym znaku czarnej kropli z  białym punktem w  środku, jest Yin, ale też posiada esencję Yang. Mężczyzna odwrotnie jest Yang, ale zawiera esencję Yin. Czyli odpowiada białej kropli z  czarnym punktem.

Trygram "Ogień"
Trygram "Ogień"
Kobieta, która ogólnie jest Yin, czyli bierna, karmiąca i  opiekuńcza, aby zrealizować ten swój potencjał i  zajść w  ciążę, musi otrzymać esencję Yin. Dawcą tej Esencji jest właśnie mężczyzna, który ogólnie jest bardziej Yang, czyli aktywny i  zdobywczy. Według chińskiej filozofii w  każdym Yang istnieje też zarodek Yin. I  właśnie tę esencję Yin, której symbolem jest czarny punkt w  białej kropli mężczyzna przekazuje kobiecie, która w  ten sposób może w  pełni przejawić swoje Yin. Mężczyzna zaś w  zamian otrzymuje esencję Yang, która pozwoli mu w  pełni przyjąć rolę ojca i  głowy rodziny.

Czyli każda z  płci esencji swojej płciowości szuka u  swojego partnera. W  czasie zbliżenia następuje wymiana tych esencji i  ukoronowana jest właściwa polaryzacja kobiety i  mężczyzny. Jak widać już na poziomie filozofii sprawy te wymagają pewnej subtelności i  wglądu, a  co dopiero w  życiu.

Inaczej mówiąc mężczyznę u  kobiety pociąga nie tylko jej Yin, ale też esencja Yang, która z  niego czyni prawdziwego meżczyznę. Odwrotnie jest z  kobietą, która przyciągana przez Yang mężczyzny, otrzymuje też niezwykle jej potrzebną, dla spełnienia jej kobiecości, esencję Yin.

Trygram "Woda"
Trygram "Woda"
Kobieta jest jak trygram "Woda", na zewnątrz Yin, a  w środku Yang, co czyni ją bardziej wytrzymałą od mężczyzny. Mężczyzna zaś jak trygram "Ogień", na zewnątrz Yang, a  w środku Yin, co czyni go stabilnym.

Trygram, to trzy linie położone nad sobą. W  trygramach linia przerwana w  środku oznacza Yin, a  linia pełna oznacza Yang. Dlatego Woda, to dwie przerwane linie z  pełną w  środku, a  Ogień odwrotnie.

Ekstremalne Yin, czyli kobieta bez energii i  maksymalne Yang, czyli mężczyzna bez zahamowań nie są tym o  czym marzymy. Dlatego druga płeć pozwala nam się spozycjonować w  naszym życiu w  idealny sposób. Między płciami powstaje pewna subtelna gra energii, która jest może trudna do opisania, ale którą można poczuć w  praktyce.

Skąd jednak w  mężczyźnie bierze się Yin, nazywane przeze mnie esencją Yin, a  w kobiecie esencja Yang? Powstają one zgodnie z  prawem, które mówi, że ekstremalne Yin przechodzi w  Yang, a  ekstremalne Yang przechodzi w  Yin.

Szczególnie w  czasie kontaktów erotycznych obie płci coraz bardziej się polaryzują, czyli kobieta staje się coraz bardziej Yin, a  mężczyzna staje się coraz bardziej Yang, co właśnie w  momencie największych wzruszeń i  szczytowania doprowadza u  każdej z  płci do nasilenia powstawania pierwiastka przeciwnego.

Oczywiście gra pierwiastków Yin i  Yang jest bardziej złożona i  dlatego życie erotyczne nie jest tak proste i  jednoznaczne, jak w  uproszczonym opisie. Do oddania przeżyć miłosnych jest i  była zawsze używana poezja, bo proza jest zbyt jednowymiarowa. Dlatego rady zawarte w  poradnikach seksu taoistycznego są dla nas bardzo potrzebne, ale powinny być bardziej rodzajem inspiracji niż ścisłym algorytmem postępowania.

Należy pamiętać, że jak każda działalność ludzka, również seks ma wiele poziomów spełnienia. W  tym również poziom mistyczny, duchowy i  energetyczny. Starożytni Chińczycy seks przedstawiali jaki połączenie Ducha Shen Esencją Jing.

Shen jast tym, co jest w  człowieku najbardziej Yang, najbardziej duchowe zaś Jing jest ekstremalnym Yin, jest esencją naszej biologii. Więc zbliżenie miłosne jest też komunią tych dwóch biegunów istnienia, komunią bieguna duchowego i  biologicznego. Pomijanie lub niezrozumienie pełni duchowych, energetycznych i  fizycznych aspektów miłości wynika często z  braku subtelności naszej materialistycznie zorientowanej cywilizacji. W  naukach taoistycznych wiedza ta była przekazywana wyłącznie osobiście i  bez udziału tekstów pisanych albo tylko z  ich nienajważniejszą w  tym kontekście pomocą.

Metody erotyki i  seksu taoistycznego, które te zagadnienia przedstawiają we właściwym świetle, stały się popularne w  naszym społeczeństwie. Zapełniły poważną lukę w  tej wiedzy.

Wybitni mistrzowie Klasycznej Medycyny Chińskiej taoizmu wyrażają jednak wątpliwość, czy to, co można przeczytać w  popularnych poradnikach o  "Tao seksu i  miłości" jest rzeczywiście esencją tych nauk. Poradniki te są częściowo użyteczne, ponieważ pozwalają zwrócić uwagę na ten nierozwijany, a  wręcz tłumiony lub prymitywnie przedstawiany w  kulturze Zachodu "problem". "Problem", który powinien być naszą największą siłą, a  nie obciążeniem.

Według chińskiej medycyny i  taoizmu seks nie jest problemem, ale podstawową radością i  siłą życiową, a  jego uprawianie przy odpowiednim nastawieniu i  wiedzy jest bardzo korzystne. Prawdziwa miłość nie może nas osłabiać, zawsze daje szczęście i  napęd do życia.

Marian Nosal
Warszawa, 23 VI 2016 - 12 VI 2021
tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/praktyczne_rady_zdrowotne/praktyczne_rady_poszukiwanie/czego_nalezy_unikac/seks/index,pl.html

(właściwy seks / right sex / 正确的性爱 Zhèngquè dì xìng'ài)

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia google+.png