Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ogólne informacje o medycynie chińskiej, które są ważne » Praktyczne rady zdrowotne » Praktyczne rady zdrowotne dla osób poszukujących » Czego należy unikać - wersja dla osób poszukujących » Właściwy seks jako źródło zdrowia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Żywienie dzieci i  młodzieży według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), Warszawa 17-18 X 2020 rokuProwadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Szkoła Dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), kurs siedmioczęściowy webinarowy, edycja Wiosna 2021 Warszawa, I  - VI 2021 r. Prowadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…

Właściwy seks (正确的性爱 Zhèngquè dì xìng'ài) jako źródło zdrowia

Jak możesz zmienić styl życia, aby uniknąć chorób? W  chińskiej medycynie jednym z  czynników osłabiających Esencję Jing, a  w konsekwencji siły życiowe organizmu jest nadmierne uprawianie seksu. Z  drugiej strony seks jest rozumiany, jako siła życiowa, pozwalająca na rozmnażanie się, rozwój, kontynuowanie życia i  uzyskanie wielkiej przyjemności a  obecność odpowiedniej ilości Esencji Jing jest tej funkcji warunkiem koniecznym.

Znak Najwyższego Szczytu w prawym górnym rogu ramki, czyli tak zwany znak Yin/Yang, omówię w dalszej części tego tekstu.
Znak Najwyższego Szczytu w prawym górnym rogu ramki,
czyli tak zwany znak Yin/Yang, omówię w dalszej części tego tekstu.

W przypadku mężczyzn nadmierny seks (性别 Xìngbié) oznacza zbyt częste wytryski, samo erotyczne zbliżenie z  kobietą nie jest szkodliwe, może być nawet bardzo korzystne. W  czasie wytrysku mężczyzna "traci", czy raczej przekazuje kobiecie i  w konsekwencji przyszłemu, mającemu powstać dziecku, esencję własnej witalności, czyli Jing. Esencja ta, z  której głównie składa się sperma, oddziałuje pozytywnie zarówno na ciało kobiety, jak też jest warunkiem koniecznym powstania nowego życia.

Właściwa, nienadmierna ilość wytrysków na przykład w  czasie miesiąca zależy od sił danej osoby, a  te zależą od wieku, stylu życia, odżywiania i  pierwotnej konstytucji odziedziczonej po rodzicach, a  wyrażającej się siłą Jing. Osoby młode, zdrowe i  żyjące we właściwych warunkach mogą sobie pozwolić na bardziej intensywne życie seksualne niż osoby starsze, chore i  wyczerpane.

U kobiet "nadmierny seks", czyli nadwyrężenie sił prokreacyjnych najcześciej występuje w  wypadku zbyt częstych zajść w  ciażę, częstych porodów i  karmienia piersią. Kobieta po porodzie powinna odczekać dwa, a  najlepiej trzy lata przed następnym zajściem w  ciażę. Ciąża jest intensywnym procesem rozwoju płodu i  dlatego wymaga od organizmu matki dużej produkcji i  zużycia Jing.

Szczególnie tuż po porodzie młoda mama powinna otrzymać odpowiednie do jej stanu zdrowia wsparcie nie tylko psychiczne, ale też posiłki i  zioła, które uzupełnią porodowe utraty Substancji Podstawowych. W  czasie karmienia piersią kobieta też powinna zwracać uwagę na właściwe odżywianie, sen i  zdrowy styl życia.

W starożytnych Chinach opracowano tantryczne, taoistyczne techniki seksualne, pozwalające zarówno kobietom, jak i  mężczyznom na uzyskiwanie energii zdrowia z  uprawiania seksu. W  takim przypadku nawet częste uprawianie seksu nie można uznać za szkodliwe. Wręcz przeciwnie. Obydwie płci przy stosowaniu takich metod wzajemnie wspomagają swoją energetykę i  nie ma szkód zdrowotnych.

Ogólnie można powiedzieć, że metody takiego zdrowotnego seksu taoistycznego oparte są na zasadzie Yin Yang oraz na wzajemnym wspomaganiu się i  współtworzeniu się tych dwóch sił kosmicznych w  ramach naszych organizmów. Kobieta, jako będąca bardziej Yin, daje mężczyźnie ten pierwiastek wraz z  esencją Yang. Mężczyzna zaś, jako będący bardziej Yang, przekazuje swoje Yang, wraz z  esencją Yin. Czyli każda ze stron otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje i  czego nie ma w  nadmiarze.

Kobieta, która zgodnie z  przesłaniem znaku Najwyższego Szczytu (tak zwany znak Yin/Yang) odpowiada na tym znaku czarnej kropli z  białym punktem w  środku, jest Yin, ale też posiada esencję Yang. Mężczyzna odwrotnie jest Yang, ale zawiera esencję Yin. Czyli odpowiada białej kropli z  czarnym punktem.

Trygram "Ogień"
Trygram "Ogień"
Kobieta, która ogólnie jest Yin, czyli bierna, karmiąca i  opiekuńcza, aby zrealizować ten swój potencjał i  zajść w  ciążę, musi otrzymać esencję Yin. Dawcą tej Esencji jest właśnie mężczyzna, który ogólnie jest bardziej Yang, czyli aktywny i  zdobywczy. Według chińskiej filozofii w  każdym Yang istnieje też zarodek Yin. I  właśnie tę esencję Yin, której symbolem jest czarny punkt w  białej kropli mężczyzna przekazuje kobiecie, która w  ten sposób może w  pełni przejawić swoje Yin. Mężczyzna zaś w  zamian otrzymuje esencję Yang, która pozwoli mu w  pełni przyjąć rolę ojca i  głowy rodziny.

Czyli każda z  płci esencji swojej płciowości szuka u  swojego partnera. W  czasie zbliżenia następuje wymiana tych esencji i  ukoronowana jest właściwa polaryzacja kobiety i  mężczyzny. Jak widać już na poziomie filozofii sprawy te wymagają pewnej subtelności i  wglądu, a  co dopiero w  życiu.

Inaczej mówiąc mężczyznę u  kobiety pociąga nie tylko jej Yin, ale też esencja Yang, która z  niego czyni prawdziwego meżczyznę. Odwrotnie jest z  kobietą, która przyciągana przez Yang mężczyzny, otrzymuje też niezwykle jej potrzebną, dla spełnienia jej kobiecości, esencję Yin.

Trygram "Woda"
Trygram "Woda"
Kobieta jest jak trygram "Woda", na zewnątrz Yin, a  w środku Yang, co czyni ją bardziej wytrzymałą od mężczyzny. Mężczyzna zaś jak trygram "Ogień", na zewnątrz Yang, a  w środku Yin, co czyni go stabilnym.

Trygram, to trzy linie położone nad sobą. W  trygramach linia przerwana w  środku oznacza Yin, a  linia pełna oznacza Yang. Dlatego Woda, to dwie przerwane linie z  pełną w  środku, a  Ogień odwrotnie.

Ekstremalne Yin, czyli kobieta bez energii i  maksymalne Yang, czyli mężczyzna bez zahamowań nie są tym o  czym marzymy. Dlatego druga płeć pozwala nam się spozycjonować w  naszym życiu w  idealny sposób. Między płciami powstaje pewna subtelna gra energii, która jest może trudna do opisania, ale którą można poczuć w  praktyce.

Skąd jednak w  mężczyźnie bierze się Yin, nazywane przeze mnie esencją Yin, a  w kobiecie esencja Yang? Powstają one zgodnie z  prawem, które mówi, że ekstremalne Yin przechodzi w  Yang, a  ekstremalne Yang przechodzi w  Yin.

Szczególnie w  czasie kontaktów erotycznych obie płci coraz bardziej się polaryzują, czyli kobieta staje się coraz bardziej Yin, a  mężczyzna staje się coraz bardziej Yang, co właśnie w  momencie największych wzruszeń i  szczytowania doprowadza u  każdej z  płci do nasilenia powstawania pierwiastka przeciwnego.

Oczywiście gra pierwiastków Yin i  Yang jest bardziej złożona i  dlatego życie erotyczne nie jest tak proste i  jednoznaczne, jak w  uproszczonym opisie. Do oddania przeżyć miłosnych jest i  była zawsze używana poezja, bo proza jest zbyt jednowymiarowa. Dlatego rady zawarte w  poradnikach seksu taoistycznego są dla nas bardzo potrzebne, ale powinny być bardziej rodzajem inspiracji niż ścisłym algorytmem postępowania.

Metody erotyki i  seksu taoistycznego, które te zagadnienia przedstawiają we właściwym świetle, stały się popularne w  naszym społeczeństwie. Zapełniły poważną lukę w  tej wiedzy.

Wybitni mistrzowie Klasycznej Medycyny Chińskiej taoizmu wyrażają jednak wątpliwość, czy to, co można przeczytać w  popularnych poradnikach o  "Tao seksu i  miłości" jest rzeczywiście esencją tych nauk. Poradniki te są częściowo użyteczne, ponieważ pozwalają zwrócić uwagę na ten nierozwijany, a  wręcz tłumiony w  kulturze Zachodu "problem". "Problem", który powinien być naszą największą siłą, a  nie obciążeniem.

Według chińskiej medycyny i  taoizmu seks nie jest problemem, ale podstawową radością i  siłą życiową, a  jego uprawianie przy odpowiednim nastawieniu i  wiedzy jest bardzo korzystne. Prawdziwa miłość nie może nas osłabiać, zawsze daje szczęście i  napęd do życia.

Marian Nosal
Warszawa, 23 VI 2016 - 11 X 2019
tradycyjnamedycynachinska.pl/informacje_ogolne/praktyczne_rady_zdrowotne/praktyczne_rady_poszukiwanie/czego_nalezy_unikac/seks/index,pl.html

(właściwy seks / right sex / 正确的性爱 Zhèngquè dì xìng'ài)

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Właściwy seks jako źródło zdrowia google+.png