Huang Ti

AKUPUNKTURA I TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Strona glówna » Ważne informacje ogólne o chińskiej medycynie » Kiedy stosować Tradycyjną Medycynę Chińską? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

W PAŹDZIERNIKU 2017 ZACZYNAMY WAŻNE SZKOLENIE: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Kiedy stosować Tradycyjną Medycynę Chińską?

Tradycyjna Medycyna Chińska daje dobre wyniki w  leczeniu szerokiego spektrum chorób. Stosuje się ją nie "przeciwko chorobom", ale "dla pacjenta", aby zharmonizować, doenergetyzować i  wzmocnić jego organizm i  jego ducha. Podstawowa zasada tradycyjnej chińskiej medycyny mówi, że mocny, czyli odpowiednio zrównoważony organizm może sam poradzić sobie z  czynnikami chorbotwórczymi.

Dlatego łatwiej byłoby wymienić sytuacje w  których chińska medycyna jest mało użyteczna niż te, w  których jest bardzo potrzebna.
Można jednak wyróżnić grupy przypadków w  których Tradycyjna Medycyna Chińska daje szczególnie dobre wyniki. Przy czym należy podkreślić, że w  wyniku terapii Tradycyjną Medycyną Chińską, oprócz wyleczenia choroby podstawowej, z  którą pacjent przychodzi do lekarza, często obserwuje się inne pozytywne zmiany w  stanie zdrowia pacjenta. Dzieje się tak dlatego, że choroby są skutkiem nierównowagi w  organiźmie. A  Tradycyna Medycyna Chińska leczy przyczyny, a  nie skutki, doprowadza do równowagi i  wzmacnia pacjenta, a  nie tylko "zwalcza choroby". Wydaje się, że takie podejście jest właściwe, bo w  czasie "zwalczania choroby" z  reguły dochodzi do ubocznej utraty zdrowia pacjenta.
Zalecenia podane w  dziale "Kiedy stosować Tradycyjną Medycynę Chińską?" dotyczą leczenia się u  specjalisty Tradycyjnej Medycyny Chińskskiej w  wypadku wystpienia poważniejszych objawów, czy choroby. Działania dotycące zapobiegania chorobom, czyli higieny zdrowotnej, zalecane przez chińska medycynę należy kontynuować niezależnie od stanu zdrowia.

Szczególne wskazania do stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskej:


Dolegliwości trudne do rozpoznania · Chroniczne choroby i symptomy · Nagłe zachorowania o ostrym przebiegu
Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Kiedy stosować Tradycyjną Medycynę Chińską? dot.gif