Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Sfera psychiczna i duchowa w Klasycznej Medycynie Chińskiej » Emocje » Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
ZAPRASZAMY NOWE OSOBY, nabór trwa!!! NOWA EDYCJA szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XII 2021- VI 2022 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

LECZENIE EMOCJI ( i  WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH PATOLOGII) PRZY POMOCY INNYCH EMOCJI

W przypadkach ciężkich zaburzeń emocjonalnych, często zagrażających życiu pacjenta, leczenie emocjami może okazać się najbardziej skutecznym, najszybszym, a  często nawet JEDYNYM rozwiązaniem. Tak twierdzili starożytni, klasyczni chińscy lekarze, a  dzisiaj wiedza ta jest już niestety całkiem zapomniana. Również z  powodu niezrozumienia jej przez współczesnych, którzy życie z  rozharmonizowanymi i  nadmiernymi Emocjami uznają za coś naturalnego. Dawniej stan taki uznawano za PATOLOGIĘ. Emocjami można także leczyć poszczególne obiegi energetyczne, a  więc także narządy, meridiany, narządy zmysłu… i  wszystkie pozostałe rodzaje patologii i  choroby istniejące w  organizmie człowieka.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji LECZENIE_EMOCJI.jpg

Pozostaje pytanie: "jak emocjami leczyć emocje?"

Najpierw podam krótkie przypomnienie podstaw teorii Pięciu Przemian/Elementów/Faz.

Podstawowym obiegiem Pięciu Elementów jest tak zwany obieg odżywiający, rodzący albo obieg "matki lub rodzica karmiącego dziecko", odpowiadający następstwu pór roku.

W obiegu odżywczym rodzicem jest element poprzedni, a   dzieckiem element następujący po nim:

1) Woda karmi Drzewo - daje mu płyny i   umożliwia wzrost

2) Drzewo karmi Ogień - daje paliwo jego płomieniom

3) Ogień karmi Ziemię - bo ogień wypala się na popiół i  tworzy glebę

4) Ziemia karmi Metal - bo metale i   minerały powstają w   ziemi

5) Metal karmi Wodę - gdyż po roztopieniu metal staje się płynem

...i w  kole 5 Przemian wracamy do punktu pierwszego …

Innym ważnym obiegiem jest obieg kontrolny, w   którym "dziadek ogranicza rozwój wnuczka":

1) Drzewo rozsadza korzeniami Ziemię

2) Ogień topi Metal

3) Ziemia zasypuje Wodę

4) Metal tnie Drzewo

5) Woda gasi Ogień

...i wracamy do punktu pierwszego …

Obieg kontrolny w   przyrodzie i   tradycyjnej chińskiej medycynie jest bardzo ważny, bo nie pozwala na nadmierny, niekontrolowany rozwój w   cyklu odżywczym, czyli "matki karmiącej dziecko".

Kiedy spojrzymy na cykl Pięciu Przemian w  odniesieniu do emocji, to widzimy, że w  kole rodzącym kolejnych Przemian:

1) Przemianie Drzewa odpowiada pora roku wiosna, obieg energetyczny Wątroby emocja Gniewu.
Gniew zaś wzmaga nerwowość nazywaną w  TCM Nadmierną Radością/Podnieceniem.

2) Przemianie Ognia odpowiada pora roku lato, obieg energetyczny Serca emocja Nadmiernej Radości / Podniecenia.
Nadmierna Radość / Podniecenie wzmaga emocję Nadmiernego Myślenia.

3) Przemianie Ziemi odpowiada pora roku późne lato, obieg energetyczny Śledziony emocja Nadmiernego Myślenia.
Nadmierne Myślenie wzmaga emocję Smutku.

4) Przemianie Metalu odpowiada pora roku jesień, obieg energetyczny Płuc emocja Smutku
Smutek wzmaga emocję Strachu.

5) Przemianie Wody odpowiada pora roku Zima, obieg energetyczny Nerek emocja Strachu
Strach wzmaga emocję Gniewu.

… i  znowu wracamy do Przemiany Drzewa, a  każda Przemiana zasila, rodzi Przemianę występującą po niej.

Wydaje mi się, że najlepszą metodą leczenia emocji przy pomocy emocji jest leczenie w  kontrolnym cyklu przemian i  odpowiadających im emocji.

Dlaczego cykl kontrolny?

Dlatego, że w  prosty sposób pozwala on ograniczyć nadmierny wzrost przejawów jednej z  Przemian poprzez wzmożenie objawów Przemiany Dziadka/Babci chorej Przemiany.

Jest to też metoda bezpieczna i  dobrze równoważąca wszystkie Pięć Emocji w  Kole Pięciu Przemian, o  ile właściwie dobierzemy natężenie Emocji leczącej.

I z  tym właściwym doborem natężenie Emocji leczącej jest największy problem, ale o  tym napiszę dalej.

Czyli:

1) Gniew jako przejaw Przemiany Drzewa leczymy Smutkiem, który odpowiada Przemianie Metalu

2) Nadmierną Radość / Podniecenie jako przejaw Przemiany Ognia leczymy Strachem, który odpowiada Przemianie Wody

3) Nadmierne Myślenie jako przejaw Przemiany Ziemi leczymy Gniewem, który odpowiada Przemianie Drzewa

4) Smutek jako przejaw Przemiany Metalu leczymy Nadmierną Radością / Podnieceniem, który odpowiada Przemianie Ognia

5) Strach jako przejaw Przemiany Ziemi leczymy Nadmiernym Myleniem, które odpowiada Przemianie Ziemi

Emocje kontrolujące inne emocje należy jednak stosować z  wielką uwagą.

Zastosowanie metody redukowania Energii Qi poszczególnych Przemian w  obiegu kontrolnym w  sferze emocji jest bardzo ryzykowne, a  dawni Mistrzowie Medycyny Chińskiej mogli sobie na jej zastosowanie pozwolić, gdyż mieli ogromną wiedzę i  doświadczenie.

A także wielką znajomość praw psychologii i  socjologii ówczesnego społeczeństwa chińskiego.

Ryzyko stosowania metody, polegającej na pobudzaniu np. Strachu, aby przygasić Nadmierne Podniecenie polega na tym, że jest to emocja Przemiany Wody, odpowiadającej Nerkom w razie niewłaściwej diagnozy, czy też przesterowania tej Emocji, mogła ona doprowadzić nawet do zniszczenia pierwotnych, przedurodzeniowych zasobów Esencji Jing Energii Qi, co równoważne jest śmierci.

Należy dobrać natężenie terapii właściwe dla danego przypadku, a  nie jest to takie proste.

Jednak efekty takiej terapii w  wykonaniu osób, które ją rozumieją są porażająco skuteczne i  to w  sytuacji, kiedy inne metody nie dają żadnego efektu.

Odradzam zdecydowanie stosowanie tej metody osobom początkującym i  nie mającym dogłębnego zrozumienia starożytnej filozofii i  medycyny chińskiej.

Dobrze jest jednak ją znać, nawet tylko teoretycznie, aby zrozumieć mechanizmy działanie Emocji, jako Energii Qi narządów w  kole Pięciu Przemian.

Bez tej wiedzy i  umiejętności biegłego zastosowania jej w  praktyce, zrozumienie Tradycyjnej, a  szczególnie Klasycznej Chińskiej Medycyny jest bardzo pobieżne i  ograniczone do sfery materii.

Tak rozumiana Medycyna Chińska jest bardzo kaleka i  nie wykorzystująca swoich najgłębszych możliwości.

Zastosowanie emocji do leczenia innych emocji i  wszystkich pozostałych dysharmonii, czyli patologii człowieka, jest też po prostu piękne i  moim zdaniem naukę Medycyny Chińskiej powinno się zaczynać właśnie od zrozumienia tej metody.

Bo człowiek, wbrew panującej nam obecnie ideologii, najpierw jest Duchem (Shen), a  dopiero potem ciałem i  Energią ziemską.

Stajemy się człowiekiem z  połączenia Ducha Shen i  Esencji Jing, w  momencie poczęcia, i  pielęgnowanie obydwu tych "substancji" jest warunkiem koniecznym utrzymania zdrowia i  życia.

Według dawnych lekarzy Klasycznej Medycyny Chińskiej, podstawowym działaniem medycznym jest pielęgnowanie naszego Ducha Shen, mieszkającego w  naszym Sercu.

A duch Shen może w  naszym Sercu w  pełni zamieszkać tylko jeżeli nasze emocje będą w  harmonii, do czego właśnie służy opisana tutaj metoda.

Bardzo WSZYSTKIM polecam medytowanie nad Kołem Emocji Pięciu Przemian.

Jest to podstawowa metoda zdrowotna, profilaktyczna i  lecznicza.

Opiszę ją w  innym artykule.

Nawet jeżeli boimy się stosować tę metodę w  praktyce, to samo myślenie o  jej istocie powoduje uspokojenie emocji i  zharmonizowanie wszystkich Energii QI w  naszym Duchu w całym naszym organizmie fizycznym.

Nawet zachodnia medycyna docenia wpływ psychiki na zdrowie i  odporność organizmu, ale Klasyczna Medycyna Chińska daje nam w  tym zakresie odpowiednie teorie i  NARZĘDZIA.

Jeszcze raz bardzo polecam ich stosowanie.

Marian Nosal
Warszawa, 16 VI 2020

tradycyjnamedycynachinska.pl/sfera_psychiczna_i_duchowa/emocje/leczenie_emocji_przy_pomocy_emocji/index,pl.html

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji DSC03071_1a.JPG


zobacz:


Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji dot.gif

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Leczenie emocji i wszystkich pozostałych patologii przy pomocy innych emocji google+.png