Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne » Wzmacnianie odporności organizmu » Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
ZAPRASZAMY NOWE OSOBY, nabór trwa!!! NOWA EDYCJA szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XII 2021- VI 2022 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

ENERGIA Qi 氣/气, HARMONIA EMOCJI ORAZ ZDROWY TRYB ŻYCIA FILARAMI ODPORNOŚCI ORGANIZMU

Mamy NATURALNE, PRZYRODZONE NAM sposoby bronienia się przed chorobami, a  wśród nich głównie tak zwany zdrowy styl życia i  z nich przede wszystkim trzeba korzystać. Ciągłe straszenie społeczeństwa różnymi zagrożeniami zdrowotnymi, na przykład wirusem i  chorobą Sars-Covid-19, według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ale też według naukowych badań zachodnich, powoduje zburzenie harmonii Emocji, a  co za tym idzie rozchwianie wszystkich Energii Qi organizmu i  znaczne obniżenie odporności. Chronienie się przed patogenami jest ważne, ale tylko w  rozsądnych granicach. Ważniejsze jest poczucie i  świadomość tego, że wszystko dla naszego zdrowia zrobiliśmy i  jesteśmy BEZPIECZNI. W  takiej sytuacji powstaje w  nas harmonia Emocji, która wpływa na cały nasz organizm i  daje tytułową ODPORNOŚĆ organizmu na patogeny. Tradycyjna Chińska Medycyna rozumie Energię Qi, jako pierwotną, dynamiczną, życiową siłę, która pozwala na wszelkie przemiany w   ciele człowieka. Przemiany zarówno makroskopowe, jak i   mikroskopowe. Abyśmy byli zdrowi nasze Qi musi był w  odpowiedniej obfitości, jakości i  urozmaiceniu. O  odporności na patogeny, na przykład na bakterie i  wirusy możemy mówić tylko, jeżeli mamy odpowiedniej ilości i  jakości Qi.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu MEM.JPG

W Tradycyjnej Chińskiej Medycynie rozróżniamy trzy podstawowe źródła i  zarazem rodzaje Qi:

1) Energia Pierwotna, Przedurodzeniowa lub Qi Przodków - Yuan Qi - 元氣. Mówi się, że stanowi około 5% naszej całkowitej Qi, ale jej rola jest bardzo istotna, ponieważ żaden proces w  organizmie nie mógłby bez jej udziału zachodzić.

2) Qi z  pożywienia, czyli Gu Qi - 谷氣 stanowiąca około 70% całej Energii naszego organizmu

3) Qi z  Powietrza, czyli Niebiańskie Qi - Tiānqì -天气, stanowiąca około 25% całej Energii naszego organizmu

Te trzy rodzaje Qi łączą się tworząc Qi prawdziwe, właściwe lub chroniace Zheng Qi 正氣, które przepływa w  kanałach energetycznych i  w całym ciele miedzy innymi jako Qi Obronne (Wei Qi 卫气) budując naszą odporność.

Chroniąca Energia Zheng Qi 正氣 nazywana jest też Właściwą Qi. Jest sumaryczną nazwą obejmującą całokształt Energii chroniących ciało i   zapobiegających wtargnięciu patogenów, czyli Xie Qi 邪氣. Pojęcie to jest najczęściej używane aby skontrastować całokształt sił obronnych, czyli Energii Qi obronnych organizmu z   całokształtem Qi sił atakujących patogenów.

Ad 1) Energię Pierwotną Yuan Qi 元气 można uważać za "bardziej lotną" formę Esencji Jing. Jest podstawą witalności, a  więc działa jak siła napędzająca życie i  działanie organów wewnętrznych i  całego organizmu człowieka. Jest bazą dla powstania i  podtrzymuje istnienie wszystkich energii typu Yin Yang organizmie.

Energia przedurodzeniowa, podobnie jak Esencja Przedurodzeniowa jest dziedziczona. Nabywamy ja od kosmosu, za pośrednictwem rodziców, których stan zdrowia w  momencie naszego poczęcia jest w  tym kontekście bardzo istotny. Otrzymujemy Yuan Qi w   określonej ilości, ale możemy ją odżywiać Esencją i  Energią Pourodzeniową. Praktyczna interpretacja tego stwierdzenia jest taka, że aby długo i  zdrowo żyć należy dobrze się prowadzić, aby nie rozpraszać pierwotnych zasobów Jing i  Qi, a  dodatkowo wspomagać je właściwie się odżywiając i  oddychając.

Uważa się, że Yuan Qi jest przechowywana w  Bramie Życia, czyli w  punkcie Ming Men położonym między nerkami. Energia Przedurodzeniowa bierze udział w  procesach życiowych, a  szczególnie w  przemianach Qi oraz w  wytwarzaniu Krwi. Yuan Qi porusza sie po całym ciele, korzystając z  systemu meridianów oraz Potrójnego Ogrzewacza.

Ad 2) Qi z  pożywienia, czyli Gu Qi - 谷氣 stanowiąca około 70% całej energii naszego organizmu.

Jest to energia pourodzeniowa, którą nabywamy z  pokarmów i  napojów.

Najważniejsze jest:
● co jemy (i pijemy)
● jak jemy (i pijemy)
● ile jemy (i pijemy)
● kiedy jemy (i pijemy)
● jak spożyte produkty spożywcze i  napoje trawimy i  wchłaniamy

Temat ten jest bardzo rozległy i  dlatego na moim portalu o  akupunkturze  Tradycyjnej Klasycznej Medycynie Chińskiej 中醫 www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl / www.TChM.pl poświecam mu cały dział "Dietetyka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, odżywianie i  leczenie żywieniem w  klasycznej tradycyjnej chińskiej medycynie", ale tutaj postaram się podsumować go krótko:

● jedzmy TYLKO pokarmy i  napoje - czyli produkty biologiczne i  ekologiczne, nieskażone nowoczesnymi technologiami typu obróbka chemiczna, głębokie mrożenie, napromieniowania, gazowanie, czy modyfikacje genetyczne… Spożywamy głównie posiłki gotowane.
● jemy i  pijemy powoli żując i  przełykając, w  spokojnej i  miłej atmosferze, bez nerwów.
● jemy mało, tak aby zaspokoić pierwszy głód, 3 do 5 razy dziennie. Pijemy często, ale małe ilości ciepłych, naturalnych napojów i  NIE w  czasie posiłków.
● jemy najlepiej między 7:00 i  17:00, zachowując co najmniej trzygodzinne przerwy miedzy posiłkami
● jak spożyte produkty spożywcze i  napoje trawimy i  wchłaniamy? Tu ważny jest tak zwany zdrowy styl życia, czyli zdrowy sen, utrzymywanie harmonii emocji i  tym podobne zalecenia higieniczno-zdrowotno-życiowe.

Ad 3) Qi z  Powietrza, czyli Niebiańskie Qi - Tiānqì -天气, stanowiąca około 25% całej Energii naszego organizmu

Jest to Qi pochodząca z  oddychania. Bardzo polecam tu ćwiczenia Qigong i  Tai Chi, a  szczególnie starożytny system ćwiczeń Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) mistrza Chang San Fenga.

"Zhang Sanfeng (chiń. upr. 张三丰; chiń. trad. 張三丰; pinyin Zhāng Sānfēng) – na wpółlegendarny pustelnik taoistyczny z  przełomu epok Yuan i  Song[1], który ponoć osiągnął nieśmiertelność. Według tradycji jest twórcą koncepcji i  praktyki neijia (內家), tzw. wewnętrznej odmiany chińskich sztuk walki, przeciwstawianej "twardemu" stylowi z  Szaolin. Uważany jest także za pioniera taijiquan i  qigong[2]. Jest znanym bohaterem popularnego w  Chinach nurtu wuxia w  literaturze i  filmie. …" [1]

I to jest cała tajemnica tak zwanej odporności organizmu. Mamy NATURALNE, PRZYRODZONE NAM sposoby bronienia się przed chorobami, a  wśród nich głównie tak zwany zdrowy styl życia i  z nich przede wszystkim trzeba korzystać. Natomiast ciągłe straszenie społeczeństwa różnymi zagrożeniami zdrowotnymi, na przykład wirusem i  chorobą Sars-Covid-19 według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powoduje zburzenie harmonii Emocji, a  co za tym idzie rozchwianie wszystkich Energii Qi naszego organizmu i  znaczne obniżenie odporności.

Szczególnie niebezpieczne jest pobudzenie Emocji Strachu i  Przerażenia (np. panika), które nieodwracalnie niszczą zasoby naszej Energii Pierwotnej, Przedurodzeniowej lub Qi Przodków - Yuan Qi - 元氣.

Chronienie się przed patogenami jest ważne, ale tylko w  rozsądnych granicach. Ważniejsze jest poczucie i  świadomość tego, że wszystko dla naszego zdrowia zrobiliśmy i  jesteśmy BEZPIECZNI. W  takiej sytuacji powstaje w  nas harmonia Emocji, która wpływa na cały nasz organizm i  daje tytułową ODPORNOŚĆ organizmu na patogeny.

Literatura:
1) Wikipedia Wolna Encyklopedia
Zhang Sanfeng
pl.wikipedia.org/wiki/Zhang_Sanfeng

Link do tego artykułu:
tradycyjnamedycynachinska.pl/porady_praktyczne/wzmacnianie_odpornosci_organizmu/energia_qi_harmonia_emocji/index,pl.html

Marian Nosal, Warszawa, 14 X 2020 roku
Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według TCM w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl / www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl / www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu / www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl / www.TaiKiKung.pl
www.facebook.com/TradycyjnaChinskaMedycynaWarszawa/ - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku
www.youtube.com/channel/UCKMDxLuPxdfiE0DmSCvdnmA/videos?view_as=subscriber - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”
Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych

zobacz:


Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu dot.gif

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Energia Qi 氣/气, harmonia Emocji oraz zdrowy tryb życia filarami odporności organizmu google+.png