TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA


Powrót na stronę główną » Odżywianie i gotowanie według Pięciu Przemian, czyli kuchnia pięciu Elementów i smaków » Filozofia Pięciu Przemian w kuchni
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Filozofia Pięciu Przemian w kuchni Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Filozofia Pięciu Przemian/Pięciu Elementów w  kuchni

Starożytni chińscy taoiści uważali, że cały Wszechświat zorganizowany jest i  zmienia się zgodnie z  rytmem zmian energii Pięciu Przemian. Prawo Pięciu Przemian obowiązuje na każdym poziomie, w  Makrokosmosie i  w Mikrokosmosie. W  praktyce oznacza to, że podobne w  swej istocie procesy zachodzą na poziomie galaktyk i  mgławic, na poziomie bakterii i  cząstek elementarnych, a  także na poziomie zjawisk bezpośrednio obserwowalnych w  ciele, w  psychice i  w bliskim otoczeniu człowieka. Co ciekawe, podobny wir Pięciu Żywiołów zauważany był i  stosowany nie tylko w  Chinach, ale też w  innych starożytnych kulturach. Na przykład w  Indiach i  w starożytnej Grecji. Można powiedzieć, że był to powszechnie używany wzorzec zarówno budowy Wszechświata, jak i  zasada obowiązująca w  życiu człowieka.

Czerwona kapusta, podobnie jak inne produkty spożywcze także podlega prawu Pięciu Przemian
Czerwona kapusta, podobnie jak inne produkty spożywcze
także podlega prawu Pięciu Przemian

Dlaczego Prawo Pięciu Przemian nie miałoby obowiązywać w  czasie gotowania i  przyrządzania posiłków, w  czasie trawienia i  przyswajania przez nasz organizm składników posiłków?

Czy odżywianie jest jakimś wyjątkiem od powszechnie obowiązujących reguł?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście pozytywna.

I tak też na to pytanie odpowiadali zarówno starożytni taoiści, twórcy medycyny chińskiej, jak i  dzisiejsi kucharze-praktycy chińscy.

Kucharze ci stosują Prawo Pięciu Przemian prawie intuicyjnie, mają go po prostu we krwi, nawet jeżeli tak go nie nazywają.

Oczywiście o  ile zostali wychowani i  wyedukowani w  paradygmacie kultury dawnych Chin, a  nie w  schematach nowoczesnej hamburgerowo-parówkowej kuchni Zachodu.

Niektórzy specjaliści TCM dystansują się od stosowania Kuchni Pięciu Przemian w  kuchni, twierdząc że jest to "wymysł Zachodu".

Moim zdaniem ten spór jest jałowy.

Nie jest ważne, kto ten sposób gotowania wymyślił, ważne jest to, że on działa.

Moim zdaniem wymyśliła go Natura, Przyroda, Bóg, czy Tao, a  człowiek tylko może go zastosować, jeżeli chce być z  nimi zgodny.

Myślenie, odrzucające Prawo Pięciu Elementów w  przygotowywaniu posiłków, jest wylewaniem dziecka z  kąpielą i  pozbywaniem się bardzo subtelnej metody oddziaływania na nasz organizm., jaką jest Gotowanie Według Pięciu Przemian.

Oczywiście, że najważniejszy jest właściwy dobór smaków i  metod przyrządzania posiłku według medycyny chińskiej.

Jest to poziom podstawowy.

Ale kiedy już wiemy, co chcemy i  powinniśmy zjeść, wtedy przychodzi czas i  miejsce dla zastosowania Kuchni Pięciu Przemian/Elementów na subtelniejszym poziomie energii.

W czasie przyrządzania posiłków według Pięciu Przemian naśladujemy naturalny bieg Pięciu Przemian w  Przyrodzie i  w ten sposób podłączamy się do naturalnego wiru kosmicznych energii we Wszechświecie.

Zgodność energii pożywienia, energii kosmicznych, biologicznych i  fizycznych pozwala osiągnać harmonię tych energii w  naszym organizmie, co w  efekcie daje zdrowie i  równowagę psychofizyczną.

I odwrotnie: jeżeli przygotowujemy posiłki w  dysonansie z  prawami natury, to taka żywność będzie ciężkostrawna, mało energetyczna, a  jej składniki odżywcze będą ciężko przyswajalne.

Każde zjawisko i  każdy byt w  przyrodzie posiada pewien cykl życia składający się z  narodzin i  rozwoju, apogeum rozwoju, dojrzałości, starzenia i  kurczenia się, oraz zaniku będącego równocześnie odpoczynkiem i  zbieraniem sił do powtórzenia fazy narodzin i  pozostałych przemian.

Starożytni taoiści nazwali ten cykl cyklem Pięciu Przemian. W  tym cyklu:

• Przemiana Drzewa to narodziny i  rozwój - odpowiada wiośnie i  smakowi kwaśnemu - jak smak młodych zielonych pędów roślin
• Przemiana Ognia to apogeum rozwoju - odpowiada latu i  smakowi gorzkiemu - jak smak lekko przypalonych potraw
• Przemiana Ziemi to dojrzałość - odpowiada późnemu latu i  smakowi słodkiemu - jak smak dojrzałych płodów rolnych
• Przemiana Metalu to starzenie i  kurczenia się - odpowiada jesieni i  smakowi ostremu - jak smak większości suszonych ziół
• Przemiana Wody to zanik będący równocześnie odpoczynkiem i  zbieraniem sił do powtórzenia fazy narodzin i  pozostałych przemian - odpowiada Zimie i  smakowi słonemu - jak smak roślin wodnych i  owoców morza

Gotowanie posiłków w  kole Pięciu Przemian polega na dodawaniu we właściwych proporcjach kolejnych produktów spożywczych zgodnie z  naturalnym obiegiem energii pięciu smaków, czyli w  kolejności:

• smak kwaśny
• smak gorzki
• smak słodki
• smak ostry
• smak słony
• znowu smak kwaśny
i tak dalej…

W razie wątpliwości proszę sprawdzić cechy różnych rodzajów żywności w  dziale:
Pełna lista produktów spożywczych, kliknij...

Jak widać wychodząc od bardzo abstrakcyjnej dla nas filozofii doszliśmy do bardzo prostych wniosków praktycznych. Dalszy ciąg nauki gotowania według Pięciu Przemian, to ciągła praktyka i  uważna obserwacja efektów naszych kulinarnych działań. Efektami spożywania potraw z  właściwie zestrojonymi smakami powinny być:

• doskonały, zrównoważony i  bogaty smak potraw
• ich łatwostrawność
• nasze zdrowie
• nasze zadowolenie z  życia

Mistrzostwo w  przyrządzaniu potraw według Pięciu Przemian wymaga jednak dłuższej praktyki, opanowania wielu innych faktów, technik i  sztuczek kulinarnych, a  przede wszystkim doskonałego rozróżniania Pięciu Smaków i  ich działania na organizm człowieka.

Marian Nosal
Warszawa, 12 XI 2012 - 9 IX 2020

tradycyjnamedycynachinska.pl/odzywianie_wedlug_pieciu_przemian/filozofia_pieciu_przemian/index,pl.html

Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Filozofia Pięciu Przemian w kuchni youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Filozofia Pięciu Przemian w kuchni facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Filozofia Pięciu Przemian w kuchni google+.png


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 26.4 ms. Ostatnia aktualizacja: 2023-10-22 19:13