Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Chińska klasyczna literatura medyczna, filozoficzna i taoistyczna » Huangdi Neijing, Klasyka Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza » Suwen, Proste Pytania » Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Suwen, rozdział 11, Sześć nadzwyczajnych Fu 1 奇恆之府

黃 帝 問 曰 : 余 聞 方 士 , 或 以 腦 髓 為 臟 , 或 以 腸 胃 為臟 , 或 以 為 腑 。 敢 問 更 相 反 , 皆 自 謂 是 , 不 知 其 道 , 願聞 其 說 。

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 MEM_1.JPG
Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 MEM_2.JPG
Huangdi zapytał : wśród ‘Mistrzów w  recepturach’ (alchemików, czarodziejów, nekromantów itd.) czasem mózg i  szpik są narządami zang ; czasami jelita i  żołądek są zang, a  czasami fu. Czy mogę cię zapytać o  te różne sprzeczności ? Każdy z  nich może mieć rację i  nie rozumiem ich doktryn. Czy możesz mi to wyjaśnić ?
Qi Bo odpowiedział : mózg (nao 腦), szpik (sui 髓), kości (gu 骨), krążenia witalne (mai 脈), pęcherzyk żółciowy (dan 膽), macica (nü zi bao 女之胞), te sześć są stworzone przez qi Ziemi (di qi 地氣). Są skarbcami (przechowują, cang 藏) yin są obrazem (xiang 象) Ziemi. Dlatego, są skarbcami (przechowują wewnątrz to, co cenne, cang 藏) i  nigdy nie powodują wypływania na zewnątrz (xie 泄). Nazywają się nadzwyczajnymi fu (qi heng zhi fu 奇恆之府).
Huangdi asked : Among the ‘Masters in recipes’ (alchemists, sorcerers, necromancers, etc.), sometime brain and marrow are zang organs; sometime intestines and stomach are zang and sometime they are fu. Could I  question you about these various contradictions. Each one is sure to be right and I  don’t understand their doctrines. Could you explain me ?
黃 帝 問 曰 : 余 聞 方 士 , 或 以 腦 髓 為 臟 , 或 以 腸 胃 為臟 , 或 以 為 腑 。 敢 問 更 相 反 , 皆 自 謂 是 , 不 知 其 , 願聞 其 說 。
Qi Bo answered : Brain (nao 腦), marrow (sui 髓), bones (gu 骨), vital circulations (mai 脈), Gallbladder (dan 膽), uterus (nü zi bao 女之胞), these six are produced by the qi of Earth (di qi 地氣). They treasure (store, cang 藏) the yin and they are at the image (xiang 象) of the Earth (di 地). Therefore, they treasure (keep inside preciously, cang 藏) and never make flowing outward (xie 泄). Their name is : the extraordinary fu (qi heng zhi fu 奇恆之府).
岐 伯 對 曰 : 腦 、 髓 、 骨 、 脈 、 膽 、 女 子 胞 此 六 者, 地 氣 之 所 生 也 。 皆 臟 於 陰 而 象 於 地 , 故 藏 而 不 瀉 , 名曰 奇 恒 之 府 。


W tym dziale podam fragmenty podstawowego dla akupunktury i tradycyjnej medycyny chińskiej dzieła Huangdi Neijing Suwen, czyli części pierwszej Klasyki Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza o podtytule Proste Pytania.
Są to fragmenty najbardziej istotne dla studentów, lekarzy, terapeutów i pacjentów tradycyjnej medycyny chińskiej.
Tłumaczenia z chińskiego dzieła Huangdi Neijing Suwen, czyli częsci pierwszej Klasyki Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza o podtytule Proste Pytania, w większości autorstwa profesor Elisabeth Rochat de la Vallée, przygotowane zostały na potrzeby seminariów tradycyjnej medycyny chińskiej i akupunktury w Centrum Sztuk Zdrowotnych ( www.CentrumSztukZdrowotnych.pl )
Pełne wersje tych tłumaczeń można nabyc w czasie szkoleń organizowanych przez Centrum Sztuk Zdrowotnych.Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 dot.gif
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sześć nadzwyczajnych Fu 1  奇恆之府 1 google+.png