Huang Ti

AKUPUNKTURA I TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Strona glówna » Sfera psychiczna i duchowa w Klasycznej Medycynie Chińskiej » Psychika i duchowość w leczeniu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej » Sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii Yifan_Yang.jpg Rozróżnianie i   leczenie powszechnych zaburzeń umysłowych w   Klasycznej Medycynie Chińskiej.. – Obszerne wprowadzenie w   diagnostykę i   leczenie tych grup schorzeń. 10 - 11 VI 2017 r. Prowadzi prof. dr   Yifan Yang., więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
W PAŹDZIERNIKU 2017 ZACZYNAMY WAŻNE SZKOLENIE: prof. dr Sun PeilinTradycyjna Medycyna Chińska Warszawska Szkoła Akupunktury Klasycznej Medycyny Chińskiej, kurs trzyletni Warszawa X 2017 - VI 2020 r. Prowadzą: prof. dr  Sun Peilin, prof. dr. Wang Weixiang, prof. dr  Wang Tianjun. , więcej…

Sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, podobnie jak w   innych naturalnych systemach medycznych, kluczową rolę odgrywa stan ducha lekarza, czy terapeuty.

Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii E1.jpg Do skutecznego leczenia pacjenta nie wystarczy tylko znajomość diagnozy i   różnych środków terapeutycznych.

Najważniejszy jest właściwy wewnętrzny kontakt z   pacjentem, a   ten możliwy jest tylko, jeżeli lekarz sam pracuje ze swoim wnętrzem, ze swoim duchem Shen.

Należy sobie zdać sprawę z   tego, że Medycyna Chińska pozbawiona sfery duchowej nie jest Tradycyjną, czy Klasyczną Medycyną Chńską, a   tylko uproszczoną i   zubożoną wersją tej wspaniałej starożytnej sztuki leczniczej.

Klasyczna Medycyna Chińska pierwotnie była też, a   może głównie, Sztuką Życia, dlatego zapoznanie się ze sferą duchową TCM jest ważne dla wszystkich terapeutów i   pacjentów.

Nietety w   programach większości współczesnych szkół TCM brakuje miejsca na omówienie tego najważniejszego w   TCM tematu.

Pani profesor Elisabeth Rochat jest jedyną, znaną nam wykładowczynią TCM, która omawia ten kluczowy dla wyników leczenia temat tak szeroko, z   pasją i   głębokim zrozumieniem, a   co najważniejsze, w   oparciu o   oryginalne starożytne medyczne teksty chińskie.


zobacz:


Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Sfera Ducha kluczem do skutecznej terapii dot.gif