Huang Ti

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne » Zdrowy sen » 16) Sen i seks 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks google+.png
Zapraszamy na Lada MalinakovaTai Chi, Forma DzieciLetni Obóz Qigong oraz Tai Chi Chuan (Chi Kung i   Taijiquan), 4-18 lipca 2020 - budowanie zdrowia i  Tradycyjna Medycyna Chińska w  praktyce. Prowadzi Lada Malinakova. Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715 , więcej…
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Zdrowie kobiety. Jak pielęgnować witalność i  dobre samopoczucie we wszystkich okresach życia,Warszawa 22-23 lutego 2020 rokuProwadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…

SEN I  SEKS, KIEDY JEST DOBRY CZAS NA MIŁOŚĆ?

Czytelnicy moich artykułów o  ważności snu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaniepokojeni pytają: "skoro dla utrzymania zdrowia należy tak wcześnie chodzić spać, to co z  seksem? Kiedy go uprawiać?"

Rozumiem ich niepokój i  ból, bo rzeczywiście sprawa jest poważna.
Dlatego, aby wyjaśnić, które okresy doby sprzyjają uprawianiu seksu, a  które nie, w  tym artykule podam zarys fizjologii seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny w  aspekcie fizycznym, energetycznym i  duchowym wraz z  wypływającymi wnioskami.
Przede wszystkim należy zrozumieć, że według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej seks jest podstawową siłą życiową.
Dzięki seksowi zostaliśmy poczęci, urodziliśmy się i  żyjemy.
Chorujemy i  umieramy z  powodu wyczerpania się podstawowej dla naszego życia energii seksu.
Jak łatwo domyślić się, seks w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest rozumiany nie tylko jako uprawianie seksu, ale jako cały proces utrzymania przy życiu poszczególnych osób i  całego gatunku.
Nie jest to główny temat tego artykułu, ale zaznaczę krótko, że pozytywne strony uprawiania seksu, to:
- wsparcie i  uwolnienie przepływów Qi organizmie poprzez rozluźnienie ciała i  psychiki
- zrównoważenie emocji, oczywiście głównie po zakończeniu aktu miłosnego, a  niekoniecznie w  czasie trwania
Negatywną zaś stroną uprawiania seksu jest głównie utrata Esencji Jing.
Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn, którzy w  czasie stosunku przekazują kobiecie spermę, a  ta jest przez niektórych ekspertów wręcz utożsamiana z  Jing.
Kobiety w  czasie seksu wydzielają i  tracą mniej czystych esencji, a  nawet je przyciągają, aby zbudować właściwe środowisko dla nowo powstającego w  ich łonie życia.
W filozofii i  w medycynie chińskiej podstawową zasadą jest umiar i  równowaga.
Również w  sprawach seksu należy zachować umiar (jeżeli jest to akurat możliwe).
Inne zalecenia będą dla osób młodych inne dla ludzi w  wieku średnim, a  zupełnie inne dla osób starszych.
Teraz, jako autor poradnika Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powinienem podać konkretne wskazówki "kiedy i  ile można, czy nawet należy".
Jednak sfera seksu jest bardzo delikatna, indywidualna a  nawet mocno romantyczna (w języku TCM oznacza to, że jest związana z  systemem Duchów Emocji), dlatego do wszelkich tego typu rad należy podchodzić subtelnie i  indywidualnie.
Przechodząc do konkretów: za siłę i  jakość naszego seksu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej odpowiada głównie system energetyczny Nerek oraz, zgromadzone w  nim zapasy Energii Pierwotnej Yuan Qi, a  szczególnie Esencji Jing i  związany z  nimi Duch Zhi.
Ducha Zhi można w  przybliżeniu uważać za inicjatora woli i  siły życia.
Za emocje i  zainteresowanie erotyką odpowiada z  kolei system energetyczny Wątroby wraz z  zamieszkującym w  Krwi Wątroby Duchem Hun.
Sam akt miłosny związany jest z  systemem energetycznym Serca oraz Mistrza Serca (Osierdzia) a  także z  systemem krwionośnym.
Nie można zapominać o  tym, że w  Sercu zamieszkuje Duch Shen, którego możemy uważać w  przybliżeniu za nasze "ja", naszą świadomość i  za naszego łącznika z  Wszechświatem poprzez Ducha Pierwotnego Yuan Shen.
Dlatego za wszystkie wyższe, duchowe funkcje naszej istoty odpowiada system energetyczny Serca.
Również miłosna komunia, czyli miłosne zjednoczenie się dwóch osób na wyższym, duchowym poziomie, to w  terminologii TCM połączenie dwóch Serc i  dwóch Duchów Shen.
Serce, jako pan i  władca organizmu nie może być uszkodzone nadmiernym wysiłkiem fizycznym i  emocjami, dlatego w  spełnianiu intensywnych lub niebezpiecznych funkcji życiowych zastępuje go system energetyczny Mistrza Serca.
Dlatego według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej organizm oszczędza Serce i  zamiast niego używa Osierdzia.
Cała fizjologia seksu według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny jest dość skomplikowana i  obejmuje też ważne pojęcie Ognia fizjologicznego, a  szczególnie Ognia ministerialnego, ale o  tym napiszę może obszerniej w  innym miejscu.
Teraz podam skróconą tabelę dobową maksimów i  minimów Energii Qi w  meridianach, które odgrywają najważniejszą rolę we współżyciu seksualnym.
Meridian Nerek, maksimum: (17:00-19:00), minimum: (05:00-07:00)
Meridian Wątroby, maksimum: (01:00-03:00), minimum: (13:00-15:00)
Meridian Serca, maksimum: (11:00-13:00), minimum: 23:00-01:00)
Meridian Osierdzia, maksimum: (19:00-21:00), minimum: (07:00-09:00)
Z powyższego zestawienia wynika, że najlepszy i  najzdrowszy seks powinien mieć miejsce w  godzinach 17:00 - 23:00, a  szczególnie w  środku tego okresu, w  godzinach 19:00-21:00.
Dlaczego tak jest?
Najlepszy czas, to godziny 19:00 - 21:00, ponieważ jest to maksimum energii Mistrza Serca (Osierdzia), czyli największy Ogień Fizjologiczny (Osierdzie jest w  Elemencie Ognia) i  zarazem najlepsze ukrwienie i  odżywienie organizmu.
Wspominam o  odżywieniu, bo jest to też najlepszy czas na poczęcie nowego życia, które musi być właściwie ogrzane i  odżywione.
W godzinach 19:00 - 21:00 jesteśmy tuż po maksimum energii w  systemie energetycznym Nerek, co daje dobrą podstawę esencjalną do odbycia aktu seksualnego.
Dlatego też w  zimie, kiedy powinno się chodzić spać wcześniej, godziny 17:00 - 19:00 na seks także są dobrym rozwiązaniem.
Na dodatek w  zimie jesteśmy w  Przemianie Wody, a  Nerki należą właśnie do przemiany Wody.
Ktoś może protestować, że to trochę za wcześnie na seks, ale takie reklamacje można składac do matki natury, bo w  dawnych czasach ludzie po prostu chodzili wcześniej spać i  seks w  godzinach 17:00 - 19:00 w  zimie i  19:00 - 23:00 w  lecie był czymś zgodnym z  rytmami Wszechświata, a  nie z  naszym aktualnym rytmem życia.
Poza tym w  Klasycznej Medycynie Chińskiej nie zalecza się intensywnego uprawiania seksu w  zimie.
W tym okresie roku lepsza jest przynajmniej częściowa abstynencja i  chronienie naszych cennych zasobów Energii Qi i  Esencji Jing.
Z powyższych rozważań wynika, że niewłaściwym zdrowotnie momentem na współżycie seksualne są ranne godziny 5:00 - 9:00, ponieważ wtedy właśnie mamy minimum energii w  meridianach Nerek i  Mistrza Serca.
W godzinach rannych tylko najbardziej zdrowi i  energiczni Górale mogą sobie pozwolić na regularne uprawianie seksu i  na tak istotne straty Esencji Jing,
Bardzo męczący i  wykorzystujący nasze najgłębsze niebiańskie zasoby (siły Yang), choć być może głęboko poruszający, byłby też seks w  godzinach maksimum i  minimum energii w  meridianie Serca, czyli w  okresach 11:00 - 13:00 oraz 23:00 - 01:00.
Pamiętajmy, że godziny maksimum energii w  systemie energetycznym Mistrza Serca są najlepszą porą na seks.
Dlatego dawniej nazwę meridianu Mistrza Serca tłumaczono jako "Krążenie/Seks".
I na koniec uwaga dla zaawansowanych: w  dawnych Chinach rozwinięto sekretne, taoistyczne techniki seksualne, których stosowanie nie tylko nie umniejszało naszych zasobów Energii i  Esencji, ale nawet pozwalało polepszyć zdrowie i  przedłużyć życie.
Zapraszamy też na Youtube: Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks youtube.png, FB Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks facebook.png oraz na Google+ Akupunktura, ziołolecznictwo, dietetyka, masaż stóp On Zon Su. Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - 16) Sen i seks google+.png